Privacybeleid

Je privacy is belangrijk

Voor het gebruik van ons contact­formulier is het gebruik van persoons­gegevens noodzakelijk. Stichting Stay4all is verantwoordelijk voor jouw gegevens en maakt voor de verzameling van contactgegevens gebruik van het formulier­systeem van Wufoo. Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG). De informatie die je met ons deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan andere partijen verstrekt, tenzij jij hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang worden mijn persoons­gegevens bewaard?

Als je bij ons contact opneemt dien je akkoord te gaan met ons privacy­beleid. Wij hanteren een bewaar­termijn van 24 maanden.

Worden mijn persoons­gegevens beveiligd?

Wij hechten veel waarde aan privacy. Daarom hebben wij beveiligings­maatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoons­gegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld.

Medewerkers die toegang hebben tot jouw persoons­gegevens zijn gehouden aan een geheim­houdings­beding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsg­egevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoons­gegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen?

Je kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Dit kun je doen per e-mail: [email protected].

Cookies op de website

We gebruiken cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en cookies ten behoeve van Google Analytics. Deze analytics- en functionele cookies verzamelen geen persoons­gegevens.

Wij hebben de Google Analytics code uitgebreid met “gat._anonymizeIp()” om een anonieme registratie van het IP-adres (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Dit privacybeleid is opgesteld op 17-04-2023. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

De gegevens worden beheerd door Stayokay.