Over ons

Wie zijn de mensen achter de Stay4all Foundation?

De drijvende krachten achter de Stay4all Foundation zijn de leden van het bestuur, allemaal werkzaam bij Stayokay. Het bestuur wordt niet betaald voor hun werkzaam­heden voor de Stay4all Foundation. De werktijd voor de Stay4all Foundation gaat ten laste van hun werktijd bij Stayokay.

Bestuur

Marijke is algemeen directeur van Stayokay en voorzitter van het Stay4all bestuur.
Marijke Schreiner
Voorzitter
Jolanda is directie­secretaresse bij Stayokay en secretaris van het Stay4all bestuur.
Jolanda Kamies
Secretaris
Denise is finance manager bij Stayokay en daarnaast penning­­meester van het Stay4all bestuur.
Denise van Dam
Penningmeester
Mirjam is duurzaamheids­coördinator bij Stayokay en lid van het bestuur van Stay4all.
Mirjam Kiestra
Lid
Liesbeth is marketing & sales manager bij Stayokay en lid van het bestuur van Stay4all.
Liesbeth ten Donkelaar
Lid

Raad van Toezicht

Sinds 2022 is Mitra lid van de RvT van de Stay4all Foundation en sinds 2017 lid van de RvT van Stichting Stayokay.
Mitra Raalten
Directeur Stichting SAIL Amsterdam
Sinds 2022 is Tristan Makkink lid van de Raad van Toezicht van de Stay4all Foundation.
Tristan Makkink
Innovation manager bij KLM Royal Dutch Airlines
Sinds 2022 is Eric Traa lid van de Raad van Toezicht van de Stay4all Foundation.
Eric Traa
Business Development Manager Coöperatief Bankieren bij Rabobank Metropool Regio Amsterdam

Beloningsbeleid

Werkzaamheden die voor de Stay4all Foundation verricht worden door medewerkers van Stayokay zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). De werkzaamheden worden niet in rekening gebracht bij de Stay4all Foundation. Stayokay ziet deze dienst­verlening als bijdrage aan het maatschappelijk doel van de Stichting en voert deze activiteiten pro bono uit.

De inzet van de leden van de Raad van Toezicht voor de Stay4all Foundation is onbezoldigd.

ANBI

De Stay4all Foundation heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).